Gazeteler


SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI
Seyahatiniz esnasında bir kaza geçirmeniz veya hastalanmanız durumunda sahip olduğunuz
sağlık sigortanız yurtdışında ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi
karşılamayabilir.Seyahatiniz süresince yanınızda bulunması gereken Seyahat poliçesi, kaza
veya hastalık sonucu ayakta/hastanede yatarak tedavi masraflarını ve ani bir rahatsızlık/kaza
nedeniyle ortaya çıkan hayati tehlikenin bulunduğu durumları kapsar ve limitler dâhilinde sizi
güvence altına alır.